s
 
                                Телевізійне інформаційне молодіжне об'єднання          

 
    Новини
    Історія
    Діяльність
    Обмін досвідом
    Наші проекти
    Звіти про діяльність
    Про нас у ЗМІ
    Партнери
    Інформаційний бюлетень
    ГО Кіровоградщини
 

РАДИМО ПРОЧИТАТИ!

Фонд Бібліотеки громадської організації ТІМО «Відкриті двері» налічує понад 350 найменувань навчально-методичних та практичних посібників, путівників, довідників.

Книги розкривають актуальні питання з основ менеджменту, фандрайзингу, проектної діяльності, історії успіху НДО, розвитку громади, лідерства, волонтерства, гендерної рівності, тощо.

Видання будуть надзвичайно корисними та цікавими представникам громадських організацій, ініціативних груп, активній молоді, управлінцям.

Тож, запрошуємо до співпраці! Читайте! Втілюйте! Будьте справжніми професіоналами!


СПИСОК КНИГ БІБЛІОТЕКИТІМО

Благодійність

65.27
Б59
Бизнес & Благотворительность : дайджест / директор проекта С. Куц. -К. : Центр филантропии, 2000. -32 с.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

65.9(4УКР)27
С78
Створення сприятливих умов для благодійництва в Україні: матеріали Круглого столу( Київ, 9 квятня 2001 року ) . -К. : Міленіум, 2001. -28 с.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

Болгари в Україні

63.3(4БОЛ)
К44
Киссе А.И. Възраждане на българите в Украйна : очерци / А.И. Киссе. -Одеса : Optimum, 2006. -287 с. : фотоіл. - Текст на болг. мові
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

ВІЛ-інфекція

55.14
В11
В помощь консультанту : информ. - метод. материал по вопросам профилактикиВИЧ / СПИДА среди группповышенногориска. Вып. 2 / материал подготовили О. Колесникова, А. Протопопов. -Полтава : Б.и., 2000. -36 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

55.14
В54
ВИЧ и СПИД / авторы текста П. Маркелов, С. Бессуднова, А. Мочалин. -М. : СПИД Фонд Восток-Запад, 2002. -12 с. : ил.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
К63
Комбинированная терапия при лечении ВИЧ-инфекции. -М. : Б.и., 2002. -20 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
Л64
Литвиненко В.И. Терапевтический палаточный лагерь / В.И. Литвиненко. -Полтава : ЧП Шевченко Р.В., 2004. -71 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

55.14
Л93
Люди и ВИЧ : книга для неравнодушных / редактор Е. Пурик. -2-е изд. -К. : Междунар. Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2004. -505 c.
ВІЛ-інфекція і діти

55.14
В54
ВИЧ и дети / автор текста Юл Боклинг. -К. : Междунар. Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2004. -20 с. : фотоил.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
Д49
Діти й молодь, які живуть або працюють на вулиці : приховане обличчя епідемії ВІЛ в Україні / Автор-упоряд. А.Тельчик. -К. : Б.в., 2006. -231 с. -Словник термінів : с.144-154
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51.1(2)5
П81
Пропозиції щодо поширення досвіду діяльності центрів денного перебування для дітей з ВІЛ на базі Київського та Одеського центрів / Автор. кол.Ю.М. Галустян та інші. -К. : Б.в., 2005. -24 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Вища освіта

74.58
В42
Від контролю до культури якості : перезавантаження, просів, забезпечення якості в українській вищій школі / За ред. С. Гришко, Т.Добка, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тііхоненка . -Львів : "Компанія Манускрипт" , 2014. -166 с

74.58
В68
Волошина А.В. Посібник для абітурієнтів та їх батьків / А.В. Волошина. -Кіровоград : Факір, 2010. -28 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

74.58
В85
Вступна кампанія в Україні : Звіт за результатами загальнонаціонального громадського моніторингу вступних кампаній 2008 та 2009 років / за заг. ред. А.В. Волошиної ; відп. за випуск О.С. Хмара. -Кіровоград : Б.в., 2009. -95 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

74.58
І-54
Імператив якості : вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посібник / За ред. Т. Добко, М. Головянко, О. Кайкова, В. Терзіян, Т. Тііхонен . -Львів : "Компанія Манускрипт" , 2014. -570 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

74.58
Ш37
Шевченко О.Л. Національний портал забезпечення якості вищої освіти. Інструкція для користувача / О.Л. Шевченко, Ю.М. Горобець, О.Ю. Шевченко, В.В. Сокол. -Львів : "Компанія Манускрипт" , 2014. -47 с. : табл
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

74.58
Ш37
Шевченко О.Ю. Національний портал забезпечення якості вищої освіти. Інструкція для розробників сторонніх систем щодо інтеграції їх з національним порталом забезпечення якості вищої освіти/ О.Ю. Шевченко, В.В. Сокол, О.Л. Шевченко. -Львів : "Компанія Манускрипт" , 2014. -31 с. : табл
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Волонтерський рух

66.79
В68
Волонтерство - шлях до порозуміння / Буклет підготувалаА. Очеретна. -Вінниця : СПД Негляд С.О., 2007. -7 с. : фотоіл.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
Д58
Довідник волонтера/ Текст А. Ліщинської. -Вінниця : Б.в., 2006. -52 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

65.9(4УКР)27
К20
Капська А.Й.,та інші Підготовка волонтерів до соціальної роботи: Навч.-метод. посібник / А.Капська, О.Карпенко, Н.Комарова. -К. : Держсоцслужба, 2005. -149 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Гендерна рівність

60.5
В85
Всеукраїнський конкурс науково-дослідницьких робіт з гендерної проблематики серед учнів 10-11 класів, студентів, аспірантів: збірник найкращих робіт / Мін-во України у справах сім'ї , молоді та спорту. -К. : Б.в., 2007. -195 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

60.5
Г34
Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства / автор. кол.: Г. Алексєєва, О. Баларірєва, В. Бондаровська та інші. -2-е вид., доп., уточнене. -К. : Б.в., 2003. -129 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67.9(4УКР)300
З-19
Законотворчість : практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України / упоряд. О.І. Суслової. -К. : ФОП Москаленко О.М., 2010. -179 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
Н83
Нормативно-методичні основи гендерних перетворень / Мін-во України у справах сім'ї , молоді та спорту. -К. : Б.в., 2005. -180 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
О-56
Ольга & Олег : вісник гендерного партнерства. № 1/ гол. ред. О. Дюжер. -К. : Б.в., 2004. -48 с. : іл.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

67
П79
Проект "Права людини - права жінок" : інформ. бюлетень № 4. Як захистити себе : на шляху до гендерної рївностї . -Кіровоград : Б.в., 2001. -27 с.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

67
П84
Профспілка - за гендерну рівність : На допомогу профспілковим комітетам : Збірник документів з питань гендерної політики. -К. : Б.в., 2007. -176 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

60.5
Ч-75
Чоловіча розмова / журналістська група : О. Дандух, А. Цуркан, В. Талашкевич. -Кіровоград : ПП Сібірцев, 2010. -87 с. -(Сер. "Гендерна освіта для чоловіків")
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

60.5
Я-11
Я : информационно-просветительское издание : спец. выпуск . -Х. : ИД "Райдер", 2008. -38 с.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

60.5
Я-11
Я: информационно-просветительское издание. № 7 / директор издания Л. Гуслякова. -Х. : ИД "Райдер", 2007. -36 с
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

60.5
Я-11
Я : информационно-просветительское издание : спец. выпуск . -Х. : ИД "Райдер", 2008. -37 с.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

60.5
Я11
Я : информационно-просветительское издание : дайджест / директор издания Л. Гуслякова. -Х. : ИД "Райдер", 2008. -36 с.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

Гендерне насильство

 67
А64
Аналітичний огляд останніх досліджень з питань гендерного насильства в Україні / автори-укладачі : В. Архипов, Л. Ковєшнікова. -К. : Б.в., 2008. -46 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Гранти
Проекти
66.79
П78
Програма мікро-грантів представництва Європейської Комісії в Україні 2006-2007 рр.: Соціально орієнтовані проекти / Ред. публікації Т. Кацберт. -К. : Б.в., 2006. -116 с. : фотоіл.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Громада
Розвиток
66.79(4УКР)
А16
Абрамов Л.К. Центр місцевої активності для розвитку громади / Л.К. Абрамов, Т.В. Азарова. -Кіровоград : ІСКМ, 2012. -144 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79(4УКР)
А35
Азарова Т.В. Ресурсне забезпечення громадських ініціатив / Т.В. Азарова, Л.К. Абрамов. -Кіровоград : ІСКМ, 2008. -100 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79(4УКР)
В52
Вирішуємо проблеми громадою : розширення дії : звіт про діяльність у 2007 році / керівник проекту О. Краплич. -Рівне : Б.в., 2007. -67 с. : фотоіл.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

71.4(4УКР)
Д50
Діяльність будинків культури по задоволенню потреб територіальних громад : звіт за результатами дослідження . -Кіровоград : ІСКМ, 2010. -33 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

60.55
Д50
Діяльність будинків культури по задоволенню потреб територіальних громад : звіт за результатами дослідження . -2-е вид. -Кіровоград : ІСКМ, 2011. -64 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67.9(4УКР)301
К92
Купрій В. Громадська експертеза та громадський моніторинг діяльності органів влади : навчальний посібник / В. Купрій, Л. Паливода. -К. : Макрос, 2011. -199 с.

66.79
К78
Кращі громадські ініціативи в моєму регіоні : Збірник статей / упорядник та ред. В.Г. Животовська. -Кіровоград : Полімед-Сервіс, 2004. -62 с. : фотоіл
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
С36
Сила опыта : Опыт региональных партнеров программы "Гражданские инициативы в Восточной Европе". -Чернигов : Центр гуманист. технологий "АХАЛАР", 2010. -67 с.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

66.79(4УКР)
В52
Соціальні проблеми вирішуємо громадою, або 16 дій місцевої активності : звіт про діяльність у 2006 році / упорядник О. Краплич, С. Сидорук. -Рівне : Б.в., 2006. -72 с. : фотоіл.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79(4УКР)
Ш67
Школа громадської участі для розвитку громад / Ін-т соціокультурного менеджменту. -Кіровоград: ФОП Александрова М.В., 2015. -88 с. : фото.кол.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
Я-11
Я маю знати: довідник активного кіровоградця / КА "Громадські ініціативи". -Кіровоград : ПП Сібірцев, 2007. -34 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Громадські організації

60.5
А16
Абрамов Л.К. Інформаційний компонент діяльності НДО: навчальний посібник/ Абрамов Л.К., Т.В. Азарова. -Кіровоград : ІСКМ, 2009. -80 с. -Словник : с.70-73
Примірники: всього:1 - (1)

66.79
А35
Азарова Т.В. Інформаційне забезпечення процесу рішення соціальних проблем на місцевому рівні / Т.В. Азарова, Л.К. Абрамов. -3-е вид. -Кіровоград : ІСКМ, 2004. -116 с.
Примірники: всього:4 - ТІМО(4)

66.79
А35
Азарова Т.В. Менеджмент неприбуткової організації. Ч. 1. / Т.В. Азарова. -2-е вид. -Кіровоград : ЦПТІ : ІСКМ, 2004. -126 с. -Бібліогр. : с. 115-116.
Примірники: всього:3 - ТІМО(3)

66.79
А35
Азарова Т.В. Менеджмент неприбуткової організації. Ч. 2. / Т.В. Азарова, Л.К. Абрамов. -Кіровоград : ЦПТІ : ІСКМ, 2004. -140 с. -Бібліогр. : с. 114-115.
Примірники: всього:3 - ТІМО(3)

66.79
А35
Азарова Т.В. Методика надання консультативних послуг регіональним НДО: Навчально-метод. посібник / Т.В. Азарова, Л.К. Абрамов. -Кіровоград : ЦПТІ, 2000. -198 с. -Бібліогр. : с. 191.
Примірники: всього:4 - ТІМО(4)

66.79
А35
Азарова Т.В. Методика надання консультативних послуг регіональним НДО / Т.В. Азарова, Л.К. Абрамов. -Кіровоград : ЦПТІ, 2002. -204 с. -Бібліогр. : с. 191.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
А35
Азарова Т.В. Общественно-деловые отношения НГО / Т.В. Азарова, Л.К. Абрамов. -Кировоград : Б.и., 2003. -80 с.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

66.79
А35
Азарова Т.В. Соціальні технології. Ч. 1. / Т.В. Азарова, Л.К. Абрамов. -Кіровоград : ІСКМ, 2004. -104 с.
Примірники: всього:2 - ТІМО(2)

66.79
А35
Азарова Т.В. Соціальні технології. Ч. 2. / Т.В. Азарова, Л.К. Абрамов. -Кіровоград : ІСКМ, 2004. -107 с. -Бібліогр. : с. 103.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
А35
Азарова Т.В. Стратегія неполітичної громадської організації під час виборчої кампанії / Т.В. Азарова, Л.К. Абрамов. -Кіровоград : ЦПТІ, 2001. -119 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
А35
Азарова Т.В. Теорія та методика корпоративного спонсорства / Т.В. Азарова, Л.К. Абрамов. -Кіровоград : ЦПТІ, 2001. -130 с. -Бібліогр. : с. 108.
Примірники: всього:2 - ТІМО(2)

66.79
А35
Азарова Т.В.,та інші Теорія та методика корпоративного спонсорства / Т.В.Азарова, Л.К.Абрамов, Д.Норріс. -Кіровоград : ЦПТІ, 2002. -131 с. -Бібліогр. : с. 108.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
А35
Азарова Т.В. Технологія розвитку інформаційно-методичної мережі для громадського сектору на регіональному рівні. Ч. 1 / Т.В. Азарова, Л.К. Абрамов. -Кіровоград : ЦПТІ, 2004. -68 с. -Бібліогр. : с. 61.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
В52
Вирішення місцевих проблем. Партнерство чи протистояння / Сумське міськеоб'єднання громадян /. -Суми : Б.в., 2007. -34 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
Д58
Довідник громадських організацій міста Кіровограда, що співпрацюють з молоддю . -Кіровоград : ЦПТІ, 2001. -51 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
Д58
Довідник недержавних організацій Кіровоградської області . -Кіровоград : РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 1999. -48 с. -Імен. покажч. : с.41-45.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
З43
Звіт про діяльність : 10 успішних років: [результати діяльності Творчого об'єднання"ТОРО"] . -Кіровоград : Б.в., 2009. -36 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
І-90
Історії діяльності НДО у соціокультурній сфері / автори-укладачі : М.Т. Калашнік, І.О. Маркова; Ін-тут соціокультурного менеджменту. -Кіровоград : ІСКМ, 2011. -96 с : фотоіл.
Примірники: всього:2 - ТІМО(2)

60.5(4УКР)
М34
МАТРА в Україні : 10 років соціальних перетворінь / упорядник З. Циброва. -К. : Б.в., 2005. -40 с. : фотоіл
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
М50
Менеджмент громадських організіцій : вибрані питання теорії та практики / Відп. за випуск О.В.Купенко. -Донецьк : ТОВ "Цифрова типографія", 2007. -261 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
Н37
НДО та заклади культури Дніпропетровщини : шляхи партнерства / Відп. за випуск А.М. Шкляр. -Дніпропетровськ : Поліграфіст, 2002. -52 с. : фотоіл.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
О-28
Общественно-деловые отношения НГО / Авт.-сост. Т.В.Азарова, Л.К.Абрамов. -Кировоград : ЦПТИ, 1999. -90 с. : ил.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
О-64
Организация работы с молодежью в громадах: Методическое пособие . -Донецк : ООО "Цифровая типография", 2007. -93 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.3(4УКР)
П61
Посібник для офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" під час місцевих виборів 25 жовтня 2015 року: посібник . -К. : Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців України", 2015. -304 с
Примірники: всього:1 - Метод.(1)

66.79
П69
Практичні поради лідерам громадських організацій.-К. ; Кіровоград : Б.в., 2003. -15 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
П78
Програми підготовки кадрів для системи інформаційно-методичного забезпечення процесу вирішення соціальних проблем на місцевому рівні . -Кіровоград : ЦПТІ, 2003. -68 с. -Бібліогр. в кінці тем.
Примірники: всього:2 - ТІМО(2)

66.79
П78
Програми підготовки кадрів для системи інформаційно-методичного забезпечення процесу вирішення соціальних проблем на місцевому рівні . -Кіровоград : ЦПТІ, 2004. -76 с. -Бібліогр. в кінці тем.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
П79
Проекти Всесвітнього банку в Україні: Можливості для участі неурядових організацій . -К. : Б.в., 2001. -11 с.
Примірники: всього:6 - ТІМО(6)

66.79
Р44
Ресурсный центр для НГО как катализатор процесса межсекторального партнерства . -Кіровоград : РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 1999. -50 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
Р65
Розробка та дизайн проектів : Практичний посібник . -Черкаси : Центр Соціального Партнерства, 2007. -28 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
С17
Саморегулирование в некоммерческом секторе : Сборник материалов / Сост. К.Шэй. -К. : ТОВ "ІКЦ" "Леста", 2003. -66 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
С72
Список міжнародних неурядових організацій (НУО), які наділені консультативним статусом при Раді Європи / Упоряд. Центр інформації та документації Ради Європи в Україні . -К. : Центр інформації та документаціїї Ради Європи в Україні, 1997. -155 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
Т28
Творче об'єднання "Технології оптимального розвитку особистості" : 10 успішних кроків : звіт про діяльність. -Кіровоград : Б.в., 2009. -36 с.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

66.79
Т48
Ткаченко Світлана Конкурс міні-грантів як інструмент активізації громади. Таємниці успішного досвіду / Світлана Ткаченко. -Краматорськ : ДОО ВГО КВУ, 2015. -27 с. : кол.іл
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
Т66
ІІІ сектор на початку ІІІ тисячоліття / Кіровоградська область /: Довідник дослідження / Авт.-упоряд. Л.К.Абрамов, Л.Г.Лубященко, В.В.Штефан. -Кіровоград : ЦПТІ, 2001. -94 с.
Примірники: всього:2 - ТІМО(2)

66.79
Т80
Труфін Віталій Права неурядових організацій при взаємодії з органами прокуратури України / Віталій Труфін. -К. : Б.в., 2007. -74 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
Т80
Труфін Віталій Правові основи організацій конкурсів соціальних проектів / Віталій Труфін. -К. : Б.в., 2007. -85 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.79
У-78
Успішні історії сільських громад України : уклад. В. Полуйко ; Ред. О. Старовойт. -Львів : Західноукраїнський ресурсний центр, 2003. -72 с. : фотоіл.
Примірники: всього:2 - ТІМО(2)

Громадські ради

66.79
Е90
Ефективна організація роботи громадської ради: методичні рекомендації / автор-упорядник А.В. Волошина. -К. : ТОВ "Агенство Україна", 2011. -72 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Громадськість та суспільне життя

67
П18
Парламент і громадськість: формула співпраці на прикладі ратифікації Палермської конвенції ООН 2000 року. -К. : Б.в., 2005. -48 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

60.5
П61
Посібник з участі громадськості / Проект "Голос громадськості". Міжнар. центр перспективних досліджень /: Посібник / За ред. Дж.Г.Холдар, О.Захарченко. -К. : Б.в., 2002. -149 с. -Назва обкл. : Участь громадськості
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Громадська думка

 60.55
Г87
Громадська думка : дослідження, аналіз, висновки. Вип. 1 . -К. : Держсоцслужба, 2005. -82 с. -Глосарій термінів та понять : с.79-81
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Громадська експертиза

67.9(4УКР)301
К92
Купрій В. Громадська експертиза та громадський моніторинг діяльності органів влади: навчальний посібник / В. Купрій, Л. Паливода. -К. : Макрос, 2011. -131 с. -Бібліогр.: с. 131-133; Додатки : с.134-199
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Громадський моніторинг

66.79(4УКР)
Г87
Громадський моніторінг та експертиза в практиці реалізації місцевих програм: посібник для громадських активістів / керівник проекту В.О. Дарнопих. -Славутич : Б.и., 2011. -68 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Групи взаємодопомоги

65.27
О-64
Організація та діяльність групп взаємодопомоги приконсультативних пунктах "Довіра": метод. реком. для фахівців, які працюють у групах взаємодомоги. -К. : Б.в., 2005. -85 с. -Бібліогр.: с. 85
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Діти
Правовий захист
67
З-43
Звітна картка за результатами дослідження : "Дотримання прав людини у сфері діяльності правоохоронних органів": дослідження проведено в рамках проекту "Віддайте права дитині" . -Кіровоград : Прес-клуб реформ, 2008. -19 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

60.55
Д58
Довідник щодо соціального становища дітей, молоді, жінок та різних категорій сімей Кіровоградської області ( станом на 1.01. 2001 року ). Вип. 4 / відп. за вип. О.В. Пухарь. -Кіровоград : ОЦССМ, 2001. -84 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

74.3
І-44
Ілляшенко Т.Д. Допоможіть дитині розвиватися / Т.Д. Ілляшенко, М.В. Рождественська. -2-е вид., перероб. і доп. -К. : Б.в., 2008. -96 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

 

60.55
С69
Соціальний паспорт Кіровоградської області /станом на 01.01.2004 року /: стат. довідник щодо соціального становища дітей, молоді та різних категорій сімей . -Кіровоград : Б.в., 2004. -47 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

 67.9(4УКР)300
С40
Система захисту дітей від жорстокого поводження : навч. - метод. посібник / за ред. К.Б. Левченко, І.М. Трубавіної. -К. : Держсоцслужба, 2005. -394 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

57.3
Ф80
Форум організацій, що займаються питанням збереження здоров'я дітей "Вакцина : за і проти, 25 грудня 2007 року / Творче об-ня "Технології оптимального розвитку особистості". -Кіровоград : Б.в., 2007. -64 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

74.200.58
Я44
Як працювати з дітьми в світлиці. : Досвід реалізації проекту "Добрий приклад - добра зміна : лідери Польщі та УКраїни разом проти патології». -Білгорай : Б.в., 2005. -62 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Діти-сироти
Соціальний захист
 67.301
Г87
Громадськиймоніторинг літнього оздоровлення дітей: порадник для небайдужих / відп. за випуск О. Хмара. -Кіровоград : Б.в., 2008. -100 с. -(Сер. "Б-ка антикорупціонера")
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

60.55
М74
Модель соціальної підтримки молоді з уразливих соціальних груп: метод. посібник. Ч. 1 / Н. Комарова, А. Зінченко, Н. Романова та інші. -К. : Грандіс-Груп, 2006. -101 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

74.90
М54
Методичні рекомендації щодо сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених бітьківського піклування / у запитаннях і відповідях / . -К. : Держсоцслужба, 2005. -115 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Демократія

66.02(4УКР)
Р32
Регіональні голоси за демократію : посібник / за підтримки закордонних справ Німеччини. -Кіровоград : Код, 2015. -50 с. : фото. Кол.
Примірники: всього:1 - Метод.(1)

Депутатська діяльність

67.9(4УКР)301
С78
Статус та оганізація роботи депутата сільської, селищної ради: Практичний посібник / За ред. В.Кравченка, М.Пітцика, В Терещенка. -К. : Купріянова О.О., 2005. -447 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Державна політика

66
Я44
Регуляторна реформа в Україні : Як влада приймає рішення, і як підприємці можут на це впливати. -К. : Б.в., 2001. -71 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67.9(4УКР)
Я44
Як організувати державну політику сприяння розвитку громадянського суспільства / М.В. Лациба, О.С. Хмара, А.О. Красносільська та інші. -К. : ТОВ "Агенство Україна", 2011. -222 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Дитяча злочинність

67
П79
Проект "Правосуддя з розумінням" : підсумковий бюлетень / під ред. Л. Шестакової, І. Дуднік. -Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2008. -63 с. -Бібліогр : с. 63.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Дитяча творчість

74.100.5
А57
Альманах Фестивалю дитячої творчості та мистецтва : в межах львівського міжнарод. дитячого фестивалю, 28-30 квітня 2011 р. -Львів : ПП "Мульти АРТ", 2011. -70 с. : фотоіл.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

Домашнє насильство
Захист
67
Д66
Домашнє насильство. Як захистити себе : консультація / підготовлено М. Шкарлат, Р. Сусловим. -К. : Інтерграфік, 2001. -72 с. -(Сер. "Знати не зайво")
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

60.5
Н31
Насильство як воно є : ілюстративне видання / художник Ю. Малежик. -Кіровоград : Б.в., 2010. -15 с. : іл.. -(Сер. "Шлюб без браку ; № 2")
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Екологічне партнерство

20.1
В53
Вісник "Екологічний марафон" / Запорізький національний університет. -Запоріжжя : Б.в., 2005. -29 с. -Словник : с.4-7.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

28.08
Е45
Екологічні партнерства порубіжних країн : участь громадськості : Матеріали 5-їВсеукр. конференції екологічної громадськостім. Чернівці, 24-26 вересня 2004 року. -К. : Центр екол. освіти та інформації, 2004. -272 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

28.08
П43
Погляд громадськості: Екологічна політика в Україні : матеріали Першої всеукр. конференції екологічної громадськості, м. Київ, 15-16 грудня 2000 року. -К. : Інфотерра, 2001. -392 с.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

28.08
Ш70
Шлях у майбутнє : вибрані оповіданняпро соціальніта екологічніініціативиукраїнськихгромадських організацій (2003-2004 рр.). -К. : Геопринт, 2004. -63 с. : іл.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

Екстремізм
Ісламський
66.4(5)
М13
Маевская Л.Б. Осторожно, экстремизм ! / Л.Б. Маевская. -К. : МАУП, 2004. -102 с. -(Сер. "Б-ка журн. "Персонал")
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Електронне урядування

66.2(0)
П32
Підтримка мережі громадянської освіти : ідея електронного урядування / Кіровоград. обл. інформ. службаз актуал.питаньжіноцтва. -Кіровоград : Полімед-Сервіс, 2004. -64 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Європа
Суспільно- політичне життя
66.4(0)
Д59
Договори Ради Європи : стислий виклад / комп'ютерна верстка С. Пенечко ; коректор С. Головченко. -К. : Право, 2000. -80 с.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

66.3
Е13
Европа для тебя. -Люксембург : Б.и., 2003. -23 с. : фотоил.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.2
Р15
Рада Європи : 800 мільйонів європейців. -К. : Кальварія, 2001. -117 с. -Основні дати : с.101-103.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Європейський Союз
Структура

66.4(0)
Є24
Європейський Союз : пишемо, розповідаємо, показуємо : практичний посібник для журналістів / автор-упоряд. А. Марцинковський. -К. : Б.в., 2005. -53 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.2
М57
Ми європейці : роздаткові матеріали. -Донецк : ООО "Норд Компьютер", 2004. -97 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Жінки
Захист прав
67
Г85

 

Гришко А.А. Формирование моделей адекватного семейного и материнского поведения у женщин , отбывающих наказание в виде лишения свободы : практическое пособие / А.А. Гришко. -Харьков : Б.и., 2008. -68 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
Д48
Дискриминация женщин в сфере трудовых правоотношений / составители : Е. Волочай, А. Черкасова. -К. : Б.в., 2007. -48 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

 67
Ж72
Жіночі права. Крок за кроком : практичний посібник з використання міжнарод. закону про права людини і механізмів захисту прав жінок у контексті прав людини : пер. с англ. -К. : Основи, 1999. -249 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

 57.1
Щ92
Правильний вибір : Що потрібно знати про методи контрацепції. -К. : БФ "Здоровя жінки і планування сім’ї" , 2015. -10 с. : фото.кол
Примірники: всього:1 - Метод.(1)
Здоровя жінки
67
С76
Стандарты защиты от дискриминации в сфере трудовых отношений / составители : Е. Волочай, А. Черкасова. -К. : Б.в., 2007. -65 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Жінки України
Жінки Кіровоградщини
60.55
Г34
Гендерний портрет Кіровоградської області : звіт про результати дослідження (резюме). -Кіровоград : ПВЦ "Імекс ЛТД, 2007. -36 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.74(4УКР-4КІР)
Д58
Довідник найкращих жінок Кіровоградщини / Упорядник Г.А. Коломієць. -Кіровоград : Кіровоград.обл. молодіж. гендерний центр "Коло", 2007. -79 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

 

66.74
Н35
Національна тристороння конференція "Жінки на ринку праці України", 17-18 лютого 1998 р. м. Київ / Мін-во України у справах сім`ї та молоді. -К. : Б.в., 1998. -154 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)
Становище і права
67
П79
Проект "Права людини-права жінок" : інформ. бюлетень № 3. Як захищають права жінок закони України. -Кіровоград : Полімед-Сервіс, 2001. -29 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Житлово-комунальні послуги

65.9(4УКР)
К30
Качественные жилищно-коммунальные услуги - общее дело власти и громады : Сборник материалов. -Одесса: Одесский общ. ин-т соц. технологий, 2007. -119 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Закони України

67.9(4УКР)300
Д70
Доступ до інформації про діяльність органів влади: методичні матеріали. -Кіровоград : Дитяча екологічна громад. орг. "Флора", 2007. -99 с.
Примірники: всього:2 - ТІМО(2)

67
У-45
Україна. Закони Закон України " Про вибори Президента України" / Україна. Закони. -К. : Б.в., 2004. -120 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

 67
У-45
Україна. Закони Закон України " Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" / Україна. Закони. -К. : Б.в., 1998. -12 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Засоби масової інформації

76
П90
Путівник по засобах масової інформації для жінок / Вступне слово Г.Клінтон. -Вірджинія : Інформ. агенство Сполучених Штатів, Б.р. -52 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

 67
З-36
Україна. Закони Засоби масової інформації: Українське законодавство / Україна. Закони; ред.-упоряд.Т. Котюжинська, Л.Панкратова. -К. : Б.в., 2004. -367 с. -Предмет. покажч. : с. 5.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Здоровий спосіб життя

51
Б77
Бойченко Тетяна. Основи здоров'я : Експериментальний посібник для учнів (ІІ віковий рівень) / Тетяна Бойченко, Наталія Колотій. -К. : Держ. ін-т проблем сім`ї та молоді, 2005. -108 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
Б77
Бойченко Тетяна. Основи здоров'я : Експериментальний посібник для учнів (І віковий рівень) / Тетяна Бойченко, Наталія Колотій. -К. : Держ. ін-т проблем сім`ї та молоді, 2005. -102 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Зелений туризм
Наметові табори

 75.81(4УКР)
Н24
Наметові табори України : методичний посібник. -Суми : Університетська книга , 2010. -78 с. : фото. кол.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Земельні правовідносини

67
З-51
Земельні правовідносини в Україні : практичний посібнику запитаннях та відповідях / автор-упорядник О.С. Врублевський. -К. : ІКЦ "Леста", 2007. -251 c.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67.9(4УКР)307
Т48
Ткачук А. Земля, село, люди. Що думає селянин Панько Цікавий про земельну реформу в Україні / А. Ткачук. -К. : ІКЦ "Легальний статус", 2012. -64 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Інваліди

 67
І-58
Інвалідність?! : Порядок оформлення пенсії по інвалідності. -К. : Ін-т громадянського суспільства, Б.р. -23 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66
П18
Паросток: Літературно-публіцистичний журнал (Спецвипуск)/ редкол. : І.Саранча, А.Ліщинська. -Вінниця : ГО "Паросток", 2002. -22 с.
Примірники: всього:2 - ТІМО(2)

65.9(4УКР)27
С69
Соціально-психологічна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами : методичні рекомендації. -К. : Держсоцслужба, 2005. -107 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)
соціальний захист

 66.79
С72
Спільний шлях : Вісник громадських організацій молоді з особливими потребами. № 2 . -Вінниця : Б.в., 2003. -22 с. : фотоіл.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Інтернет-центри

78
І-73
Інтернет-центри в публічних бібліотеках : збірка статей / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв; Українська бібліотечна асоціація; Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти. -К., 2003. -100 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

32.97
К90
Культура віртуального спілкування : методико-бібліографічні матеріали / укладачі : Є. Кулик, О. Бартош. -К. : Б.в., 2010. -68 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

73
О83
"Открытые страницы" : Интернет-ресурсы, созданные при поддержке Института "Открытое общество" (Фонд Сороса) / сост. С.Агапонов и др. -М. : Открытые страницы, 2002. -237 с. : фотоил.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Інформаційно-ресурсні центри
60.55
Д70
Доступ до інформації. Регіональний аспект. Кіровоградська область. 2007-2008 рр.: моніторинг рівня доступу до інформації про діяльність органів влади . -Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2008. -43 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

76
І-74
Інформаційно-ресурсні центри в дії: регіональні засоби масової інформації про результати реалізації проекту "Мережа громадянської освіти"/ упорядник та редактор В.Г. Животовська. -Кіровоград : Б.в., 2005. -107 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

78.34(4УКР)
L66
LЕАР : Інтернет для читачів публічних бібліотек : збірник статей . -Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. -32 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)
Інформаційно-ресурсні центри
Кіровоград
Громади міста

78.34(4УКР-4КІР)
К65
Консолідація. Ініціатива. Творчість: матеріали конференції / Кіровоград. Регіональна Бібліотечна Асоціація. -Кіровоград : Б.в., 1999. -89 с.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

66.79
З-24
Залучення громади міста Кіровоград до розв'язку проблем на локальному рівні : інформаційно-метод. посібник / укладачі : А. Волошина, О. Хмара. -Кіровоград : Б.в., 2007. -78 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Конфлікти
Вирішення
88.5
Б97
Бэрок Буш Р. Что может медиация : трансформативный подход к конфликту : пер. с англ. / Р. Бэрок Буш. -Изд., измененное и доп. -К. : Издатель Захаренко В.А., 2007. -261 с. -Имен. и предмет. указ. : с.255-261
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Корупція

67
А72

Антикорупційна пам'ятка громадянина / Агенство США з Міжнародного розвитку. -К. : Б.в., 2010. -14 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.3
І-74
Інформаційне суспільство проти корупції : досвід Польщі та України / автори-укладачі : О. Хоруженко, П. Сітнієвськи, О. Такул. -Суми : Б.в., 2007. -40 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67.9(4УКР)308
И74
Інформаційне суспільство проти корупції: Досвід Польщі та України / Автори-упоряд. : О.Хоруженко, П.Сітнієвськи, О.Такул. -Суми : Б.и., 2006. -40 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
К69
Корупція в Україні. Загальнонаціональне дослідження стану корупції у сфері вищої освіти : базове та повторне дослідження 2008 / Київ. міжнар. ін-том соціології. -К. : Б.в., 2008. -58 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Кримінальні правопорушення

 67.308
У-83
Усунення завданої злочином шкоди: Можливості програм примирення. -К. : ПП "Фірма Гранмна", 2005. -16 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Кримінальний кодекс

67.9(4УКР)308
У-45
Україна. Кодекси Кримінальний кодекс України неповнолітнім / Україна. Кодекси. -К. : Ін-т громад. суспільства, 1999. -40 с. : ил
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Культура
Трансформування
71.4
М58
Міжнародний семінар "Трансформування галузі культури в посттоталітарних країнах". Тренінг "Сучасний менеджмент в галузі культури" : матеріали заходів. -Кіровоград : Б.в., 2001. -48 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

65
М50
Менеджмент в сфері культури : тренінг / упоряд.Т.В. Азарова, Л.К. Абрамов. -Кіровоград : ЦПТІ, 2000. -85 с.
Примірники: всього:2 - ТІМО(2)

Куріння та підлітки
51
А65
Андрєєва Т.І. Куріння та здоров`я майбутніх дітей / Т.І. Андрєєва. -К. : ІЦПАН, 2003. -59 с. -Бібліогр. : с. 57-59
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
А65
Андрєєва Т.І. Якщо батьки курять...: Книга для дитячого лікаря, а також для батьків, що курять і що не курять / Т.І. Андрєєва. -К. : ІЦПАН, 2003. -60 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
А65
Андреева Т.И. Табак и здоровье / Т.И. Андреева. -К. : ИЦПАН, 2004. -223 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
А65
Андрєєва Т.І. Куріння та діти : що може зробити школа / Т.І. Андрєєва, К.С.Красовський. -К. : ІЦПАН, 2003. -51 с. -Бібліогр. : с. 49-51
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
А65
Андрєєва Т.І. Якдопомогти підліткам звільнитися від куріння: Книга для лікаря-педіатра і психолога-консультанта / Т.І. Андрєєва. -К. : ІЦПАН, 2003. -64 с. -Бібліогр. : с. 62-64
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
Д58
Довбах Г.В. Досвід профілактики куріння : заняття, конкурси, клуби / Г.В. Довбах, Т.О.Салюк. -К. : ІЦПАН, 2003. -56 с. -Бібліогр. : с. 54-56
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

 

51
Д58
Довбах Г.В. Куріння та діти / Г.В. Довбах. -К. : ІЦПАН, 2003. -35 с. -Бібліогр. : с.33-35
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51.1(2)5
К16
Как стать некурящим / Укр. Информ. Центр по проблемам алкоголя и наркотиков. -К. : Б.и., 2001. -40 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

 

51.1(2)5
К16
Как я могу помочь освободиться от курения близкому мне человеку / автор-сост. К. Красовский. -К. : Б.и., 2002. -48 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

 

51
К78
Красовський К.С. Навіщо тютюнові компанії фінансують програми запобігання курінню серед підлітків / К.С. Красовський, Т.І. Андрєєва. -К. : ІЦПАН, 2003. -64 с. -Бібліогр. : с. 62-64
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51.1(2)5
Л38
Легкая ложь, или Как табачная индустрия обманывает потребителей "легких сигарет" / редактор Т. Андреева. -К. : Б.в., 2001. -24 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51.1(2)5
П44
Подход жизненных ситуаций в профилактике табачных проблем. Ч. 1. Руководство ведущего / под ред. Т.И. Андреевой, К.С. Красовского. -К. : Б.в., 2000. -140 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51.1(2)5
П44
Подход жизненных ситуаций в профилактике табачных проблем. Ч. 2. Сборник жизненных историй / под ред. Т.И. Андреевой, К.С. Красовского. -К. : Б.и., 2000. -104 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51.1(2)5
Р83
Подход жизненных ситуаций в профилактике табачных проблем. Ч. 3. Мифы и факты. -К. : Дет. Фонд Об-ных Наций, 2011. -20 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51.1(2)5
П55
Помощь курильщикам в прекращении курения : практическое руководство для работников здравоохранения / текст подготовлен Т.И. Андреевой. -К. : Б.и., 2002. -147 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51.1(2)5
Р21
Рамкова Конвенція з контролю над тютюном та її значення для України / Коаліція громад. орг. та ініціатив. -К. : Б.в., 2004. -48 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
С27
Сдерживание эпидемии : Правительства и экономическая подоплека борьбы против табака. -Б.м. : Б.и., 2000. -157 с. -Указатель : с.153-157
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)
51
С30
Семенова Д.С. Димні світи / Д.С. Семенова. -К. : ІЦПАН, 2003. -84 с. -Бібліогр. : с. 83-84
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51.1(2)5
Т12
Табак и Закон, или Рамочная Конвенция по борьбе против табакаратифицирована, что дальше ?/ автор-сост. К. Красовский. -К. : Б.и., 2005. -136 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
Т98
Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі : вживання, залежність, ефективна профілактика. -К. : Держ. ін-т проблем сім`ї та молоді, 2005. -193 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Міжнародні відносини, 21 ст.

66.4(0)
Д44
Діалог цивілізацій : нові принципи організації світу : матеріали Всесвітньої конференції. Київ, 24 травня 2002 р./ редактор В.М. Чирков. -К. : МАУП, 2002. -231 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Міжнародні конфлікти

66.4(0)
П27
"Персонал" против сионизма: Статьи. -К.: МАУП, 2002. -133 с. -(Сер. "Б-ка журн. "Персонал")
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Міжнародні фонди
Діяльність
66.7
И71
Институт "Открытое общество. Фонд Сороса (Россия): Годовой отчет . -М. : Б.и., 2000. -182 с. : ил.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.7
М58
Міжнародний фонд "Відродження" : Річний звіт 2002. -К. : Б.в., 2002. -155 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Міжнародне право

67.5
Р21
Рамкова конвенція про захист національних меншин. Україна : стан виконання / упорядникА.Є. Санченко. -К. : Ін-т законодавства Верх. Ради України, 2004. -62 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Місцеве самоврядування

 67
Л89
Львів'яни та місцева влада - діалог і взаємодія : практичний посібник з місцевого самоврядування / Центр досліджень місцевого самоврядування ; упорядник Л. Белінська. -Львів : Б.в., 2008. -154 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.3
М52
Мерія і громадяни - довіра через співпрацю. -К. : Ін-т демократіїім. Пилипа Орлика, 1997. -110 с.
Примірники: всього:2 - ТІМО(2)

67
П68
Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві. -Миколаїв : Б.в., 2007. -61 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67.301
П79
Прозора Україна : методика впровадження завдань / під ред. О. ГазізовоЇ, П. Фенриха. -Щецин-Черкаси : Б.в., 2008. -148 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67.9(4УКР)301
Т48
Ткачук А. Планування територій сільських рад на основі захисту економічних та соціальних прав громад / А. Ткачук, В. Купрій, Р. Шутов. -К. : ТОВ "Авега", 2011. -187 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66
А14
Ткачук А.Ф. Абетка депутата / А.Ф. Ткачук. -К. : Ін-т громадянського суспільства, 2000. -105 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)
Малозабезпечені сім'ї

60.55
А64
Аналітичний звіт : моніторінг соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. -К. : Держсоцслужба, 2006. -135 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Молодь
60.55
А64
Аналітично-статистичний звіт щодо діяльності центрів соціальних служб для молоді Кіровоград. області за 2002 рік. -Кіровоград : ОЦССМ, 2002. -46 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)
Фізичний розвиток
68.49(4УКР)9
С17
Самоконтроль та самооцінка фізичного розвитку юнака: [ посібник для допризовної молоді ] / збірник підготував В.І. Данчук. -Кіровоград : Б.в., 2000. -41 с. -Назва обкл.: Інформаційний довідник для юнака допризовного віку.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Соціально-психологічні проблеми
66.75
С89
Соціально-психологічні проблеми молоді в умовах трансформації суспільства : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. студент. конференції , 25-27 квітня 2004 р. -Кіровоград : Б.в., 2001. -154 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

                                    Здоровий спосіб життя
65.9(4УКР)27
Ф79
Формування здорового способу життя молоді: Навч.-метод.посібник для працівників соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / За заг. ред.О.Яременка, О.Карпенко. -К. : Укр. ін-т соціальних досліджень, 2005. -114 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Молодь Кіровоградщини

60.55(4УКР-4КІР)
М75
Молодь Кіровоградщини : політичні орієнтації та соціально-економічне становище ( результати соціологічного опитування ) / наук. кер. проекту Е.О. Клюєнко. -Кіровоград : ОЦССМ, 2000. -14 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Наркоманія

51
А50
Алкоголь та наркотики в Україні = Alcohol and drugs in Ukraine / Міжнародна Незалежна Асоціація Тверезості. -К. : Б.в., 1995. -94 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51.1(2)5
В64
Возвращение в мир людей : книга для родителей. -Заокский : Источник жизни, 2001. -61 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
Д37
10 фактов о наркотиках / Центр. биб-ка № 120 им. Б. Лавренева. Инновационно-методический отдел. -М. : Б.и., 2007. -12 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

55.14
Л43
Лекционные материалы по вопросамВИЧ-инфекции, наркомании, сексуально передающихся заболеваний. Вып. 1 . -Полтава : Б.и., 1999. -26 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
Л64
Литвиненко В.И. Наркомания грех или болезнь? / В.И. Литвиненко. -Полтава : Б.и., 1999. -34 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
П84
Профілактика наркоманій у дитячому, підлітковому та молодіжному середовищі : Довідник для соціальних працівників, вчителів, шкільних психологів, батьків / Автори-упоряд. Б.П. Лазоренко та інші. -К. : Держсоцслужба, 2005. -207 с. -Бібліогр. : с. 292-297
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

55.14
С81
168 часов. Виктор Суворов : фотопроект / текст Л. Самохваловой. -К. : Б.и., 2004. -12 с. : фотоил.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51.1(2)5
Ф36
Фекьяр Ханс Олаф Алкоголь и иные наркотики : магические или химические вещества ? : пер. с англ. / Ханс Олаф Фекьяр. -К. : Междунар. Независимая Ассоц. Трезвости, 2002. -96 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
Ш15
Шаг за шагом : проблемы сообщества потребителей инъекционных наркотиков и пути их решения : Методические рекомендации / Гл. ред. Т. Дешко. -К. : Междунар. Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2004. -195 с. -Глоссарий и комментарии : с.179-192.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)
Наукова еміграція

72.4(4УКР)
І-74
Інформаційний Бюлетень Українського міжнародного комітету з питань науки і культури при Нац. академії наук України. № 14 / редактор О. Легка. -К. : Б.в., 2002. -52 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Національна безпека

60.5
Н35
Національна безпека та оборона : гендерний аспект : матеріали міжнар. науково-практ. конференції (Україна, м. Київ, 2 березня 2006 р.). -К. : Б.в., 2006. -103 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Неповнолітні
Допомога
67
П79
Проект "Правосуддя з розумінням" : підсумковий бюлетень / під ред. Л. Шестакової, І. Дуднік. -Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2007. -63 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Неурядові організації

66.7(4УКР)
С76
Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України 2002-2011 роки : звіт за даними дослідження / автори-упоряд. : Л. Паливода, С. Голота. -К. : БФ "Творчий центр ТЦК" , 2013. -118 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Обдарована молодь

88
О13
Обдарований чи талановитий: Методичні матеріали по роботі з обдарованою та творчою молоддю / Відп. за випуск С.І.Герман. -Кіровоград : ОЦССМ, Б.р. -16 с. -Бібліогр. : с. 16.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Освіта в Україні

74.03(4УКР)
В43
Використання західного досвіду у шкільній освіті України / Укладач Н.Б.Вяткіна. -К. : Абрис, 2002. -182 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Охорона довкілля

20.1
Б82
Борейко В.Е. Священные горы / В.Е. Борейко. -2-е изд., доп. -К. : Киев.-эколого-культурный центр, 2003. -77 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

20.1
Д28
Декларации прав природы / составитель В. Борейко. -К. : Киев.-эколого-культурный центр, 2003. -15 с. -(Сер. "Охрана дикой природы" ; Вып. 35)
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

20.1
Н37
Наше майбутнє, наш вибір : 6-та Програма дій ЄС з охорони довкілля. -К. : Б.в., 2002. -9 с. : іл.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

28.088
П99
5-та Всеєвропейська Конференція міністрів охорони навколишнього середовища "Довкілля для Європи" : матеріали та документи. -К. : Б.в., 2004. -542 с. -Назва обкл.: 5-та Пан-Європейська Конференція Міністрів "Довкілля для Європи".
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

Передвиборчі кампанії

67
Д56
Добровольці : навчальний посібник з проведення передвиборчих кампаній / автор тексту Е. Чепмен. -К. : Б.в., 1995. -23 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Перша медична допомога

53.5
П27
Перша допомога : довідник / Тов-во Червоного Хреста України. -К. : Б.в., 2012. -40 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Права інвалідів     
Конвенція ООН
67
Д49
Дітям про Конвенцію ООН про права інвалідів / ВГСПО "Нац. асамблея інвалідів України". -К. : Б.в., 2010. -20 с. : іл.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
К64
Конвенція про права інвалідів (неофіційний переклад): Резолюція Ген. Асамблеї ООН №61/106. -К. : Б.в., 2010. -47 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
П68
Права людей з інвалідністю в Україні : звіт за результатами громадського моніторингу / ред. кол. : Н. Скрипка, Л. Байда, О. Лепетюк. -К. : Б.в., 2008-2009. -99 с
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

Права дитини

67
З-38
Захист прав дитини : підсумки першого року діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка ( серпень 2011-серпень 2012 ) . -К. : Б.в., 2012. -158 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67.9(4УКР)
З-38
Захист прав дитини в Україні : підсумки діяльності у 2013 році Уповноваженого Президента України з прав дитини Ю.О. Павленка / ред. Ю.О. Павленко. -Сквира : ТОВ "Дорадо-Друк" , 2014. -187 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
З-43
Звіт про дотриманняправ дітей на Кіровоградщині / упорядник І.В. Дудник. -Кіровоград : Б.в., 2007. -43 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
З-70
Знай свої права : Із "Конвенції ООН про права дитини". -Гайворон : Б.в., 2006. -19 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
К64
Конвенція ООН про права дитини (2006 - Рік захисту прав дитини). -К. : Б.в., 2006. -31 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
Р65
Розроблення і впровадження системи моніторінгу реалізації прав дітей, які живуть з ВІЛ: методичні рекомендації . -К. : Б.в., 2005. -48 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)
Права жінок
Проекти
67.9(4УКР)300
Н12
На шляхудо гендерної рівності : За підсумками проекту "Права людини - права жінок", підтриманого Канадсько-українським гендерним фондом . -Кіровоград : Полімед-Сервіс, 2002. -80 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
П79
Проект "Права людини-права жінок" : інформаційний бюлетень № 1. Міжнародні документи щодо захисту жіночих людських прав. -Кіровоград : Полімед-Сервіс, 2001. -37 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
П79
Проект "Права людини-права жінок" : інформ. бюллетень № 2. : Як захищають права жінок закони України . -Кіровоград : Полімед-Сервіс, 2001. -31 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
П79
Проект "Права людини-права жінок" : інформаційний бюлетень № 3 : де розглядаються проблеми порушення прав людини. -Кіровоград : Полімед-Сервіс, 2001. -19 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
П79
Проект "Права людини-права жінок": бюлетень № 7. -Кіровоград : Полімед-Сервіс, 2002. -9 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
П79
Проект "Права людини-права жінок": бюлетень № 9. -Кіровоград : Полімед-Сервіс, 2002. -17 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)
67
Р31
Реальність наших прав : розуміння й використання механізму прав людини /жіночі людські права /. -Б.м.: Б.в., Б.р. -56 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
Р65
Розуміння й використання механізму прав людини : посібник з жіночих людських прав/ Автор тексту Дж.Мертус. -К. : Б.в., 1999. -90 с. -Словник : с. 85-87
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Права людини

67
В85
Вступ до прав людини / Головний редакторК. Гуг. -Б.м. : Б.и., 1995. -48 с. : іл.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
Е24
Європейська конвенція з прав людини : Відправні пункти : Матеріали для вчителів . -К. : Кальварія, 2002. -15 листівок : іл.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
З-36
Застосування правового підходу : посібник для громадянського суспільства / Датський інститут прав людини. -Данія : Б.в., 2007. -44 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
І-74
Інформаційний вісник : Вища освіта. № 15/ 2004 / Голова ред. кол. М.Ф.Степко. -К. : Б.в., 2004. -72 с. -Словник термінів : с. 69-72.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
П68
Права людини в повсякденному житті : Значимість діяльності Ради Європи в царині прав людини / Консультант Г.Фріланд. -К. : Центр інформації та документаціїї Ради Європи в Україні, 1998. -64 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67.9(4УКР)
Т48
Ткачук А. Планування територій сільських рад на основі захисту економічних та соціальних прав громадян : посібник / А. Ткачук, В. Купрій, Р. Шутов. -К. : ТОВ "Авега", 2011. -188 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
Я44
Якзнайти вихід з кризової ситуації: довідник організацій і установ Кіровоградської області / Кіровоград. обл. центр соціальних служб для молоді. -Кіровоград : Б.в., 2004. -40 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Преса США

76
В46
Вільна преса/ Редактор Г.Беррелл. -Вірджинія : Інформ. агенство Сполучених Штатів, Б.р. -95 с. : фотоіл.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Психологія батьків

88.5
Л64
Литвиненко В.И. Зависимая семья / В.И. Литвиненко. -Полтава : Общ. орг. "Клуб "Квітень", 1999. -50 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

88.5
М75
Молодим батькам на допомогу : інформаційна брошура . -Кіровоград : ТО "Технології оптимального озвитку особистості, 2006. -20 с.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

Сільські громади
66.79
С36
Розвиток сільської громади : крок за кроком : Збірка "захалявних" книжечок сільського депутата : Посібник / За ред. Н. Гнатюк. -К. : Б.в., 2005
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Сім`я

60.55
Д58
Довідник щодо соціального становища дітей, молоді, жінок та різних категорій сімей Кіровоградської області ( станом на 1.01. 2000 року ). Вип. 3 / відп. за випуск Л.В. Міщенко. -Кіровоград : ОЦССМ, 2001. -84 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

60.55
Р60
Родина-спільнота любові : ХХІІ Міжнародний Конгрес Родини, Київ 9-11 травня 2006 / Відп. за випуск Л.Фінберг. -К. : Дух і літера, 2007. -425 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

65.9(4УКР)27
С69
Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах : методичний посібник / автори-упоряд. : І. Звєрєва, З. Кияниця, В. Кузьмінський та інші. -К. : Держсоцслужба, 2006. -103 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)
74.90
С91
Сучасна роль батька в сім'ї та суспільстві : регіональний форум організацій, що працюють в напрямку батьківства та підтримки сім'ї(5 червня 2007 року м. Кіровоград) . -Кіровоград : Б.в., 2007. -28 с.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

Сім`я в Україні

60.55
П78
Про становище сімей в Україні : державна доповідь за підсумками 2000 року / керівники авт кол. : А.Ноур, О. Яременко. -К. : ВД "Шкільний світ", 2002. -191 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

 60.55
С37
Сім'я в умовах становлення незалежної України (1991-2003 роки) : Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2003 року / Кер. авт. кол. А. Ноур, О. Яременко. -К. : Держ. ін-т проблеми сім' ї та молоді, 2004. -252 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

60.55
С76
Становище сімей в умовах малих міст України : Державна доповідь про становище сімей в Україні (за підсумками 2004 року) / Керівники авт. кол. : В. Захарченко, Л. Леонтьєва. -К. : ТОВ "Центр народ. творчості "Гопак", 2005. -225 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Сімейне виховання

74.90
К78
Кравченко Т.В. Допомога батькам у вихованні дітей : Методичні рекомендації для соціальних працівників / Т.В. Кравченко, І.М. Трубавіна. -К. : Держсоцслужба, 2005. -99 с. -Бібліогр. : с. 91-98
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

 74.90
М17
Максимович О.М. Особливості виховання дітей із розлучених сімей : Навчально-методичний посібник / О.М. Максимович, В.Г. Постовий. -К. : Держсоцслужба, 2005. -139 с
Примірники: всього:2 - ТІМО(2)

Священні книги

86.37
Щ38
Щекин Г.В. Конец времен : пророчества и комментарии : эсхатологические эссе / Г.В. Щекин. -К. : МАУП, 2004. -150 с. -(Сер. "Б-ка журн. "Персонал")
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

СНІД

55.14
В44
ВІЛ/СНІД : знання і розуміння / редактор М. Боянівська. -К. : Б.в., 2005. -26 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

55.14
В44
ВІЛ-інфекція безпечна при спілкуванні - страх безпідставний. -К. : Міжн.Альянс ВІЛ/СНІД в Україні, 2005 . - Буклет.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

55.14
В44
ВІЛ, СНІД. Люди, які живуть із ВІЛ: міфи та факти . -К. : Б.в., 2010. -31 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

 

51
В54
ВИЧ/СПИДи СМИ: Информация для журналистов. -4-е изд . -К. : Междунар. Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2004. -20 с. : ил. -Глосссарий : с.16-19.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

 55.14
К55
Кобыща Ю.В. Молодежи о СПИДе / Ю.В. Кобыща, Е.П. Пурик-Бондаренко. -К. : Здоров'я, 1993. -32 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

55.14
М54
Методичні рекомендації з узагальнення досвіду соціального супроводу та підтримки сімей, які виховують ВІЛ-інфіковану дитину. -К. : ВД"Калита", 2005. -64 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

55.14
М54
Методичні рекомендації щодо соціальної підтримки людей, які живуть з ВІЛ (з досвіду роботи) / Ю. Калашніков, Л. Крисов, Д. Муценко та інші. -К. : Держсоцслужба, 2005. -114 с. -Бібліогр. : с.111-114
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
М54
Методичний посібник з профілактики наркоманії та ВІЛ / СНІДуушкільному та молодіжному середовищі : Для лідерів з числа підлітків, молоді, вчителів, батьків. -К. : Б.в., 2002. -144 c
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
М54
Методичний посібник з профілактики ВІЛ -інфекціїсередмолодихспоживачівін'єкційнихнаркотиків : Для соціальних працівників / автори-упоряд. : Б. Лазоренко, І. Пінчук, В. Сановська. -К. : Б.в., 2002. -111 с. -Бібліогр : с. 106-111.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

91.9:5
М75
Молодь і СНІД : серйозний погляд : бібліографічний покажчик / укладачі : Є. Кулик, Н. Мельник, О. Сьомка. -К. : Держ. б-ка України для юнацтва, 2005. -47 с.
Примірники: всього:1 - АБ(1)

51
М77
Мониторинг и оценка : Методические рекомендации / Гл. ред. Т.Дешко. -К. : Междунар. Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2004. -128 с. -Глоссарий : 108-111.
Примірники: всього:2 - ТІМО(2)

51.1(2)5
Н37
Наша жизнь : бюллетень всеукр. сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД. -К. : Б.и., 2001. -31 с. : фотоил
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

55.14
О-64
Організація комплексного догляду та підтримки для ВІЛ-позитивних людей на базі громадських центрів : метод. посібник / за ред. Т. Семигіної. -К. : Міжн.Альянс ВІЛ/СНІД в Україні, 2005. -127 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
О-64
Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД : справочник. Вып. 1(3) / редактор П. Смирнов. -К. : Междунар. Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2004. -529 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
О-93
Оценка с привлечением к участию : Методические рекомендации / Гл. ред. Т. Дешко. -К. : Междунар. Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2001. -158 с. -Словарь терминов : с. 154-157.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
П63
Построение партнерства : Методические рекомендации / Редактор Т. Дешко. -К. : Междунар. Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, Б.г. -210 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

51
П84
Профілактика ВІЛ / СНІД в учнівському та молодіжному середовищі : Довідник для соціальних працівників, вчителів, шкільних психологів, батьків . -К. : Держсоцслужба, 2005. -203 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Соціальна робота

60.55
Т38
Азарова Т.В. Технологія оцінки соціальних програм та проектів / Т.В. Азарова, Л.К. Абрамов. -Кіровоград : ІСКМ, 2007. -100 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

60.55
І-74
Аналітично-інформаційний звіт: підсумки роботи мережі центрів соціальних служб для молоді Кіровоградської області на 1999 рік / відп. за випуск Л.В. Міщенко. -Кіровоград : ОЦССМ, 2000. -64 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

 

60.55
Б82
Борисова Ю.В. Методологія та методи соціальних досліджень: Навч. посібник / Ю.В. Борисова. -К. : ДЦССМ, 2003. -215 с
Примірники: всього:3 - ТІМО(3)

60.55
В80
Впровадження соціального замовлення у м. Дніпропетровську: збірка матеріалів / упорядники : Т.С. Барашкова, Є.В. Карельська. -Дніпропетровськ : Б.в., 2011. -49 с.
Примірники: всього:2 - ТІМО(2)

60.55
З-38
Захистимо дитину, допоможемо сім'ї, підтримаємо молодь / Держ. соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді. -К. : Б.в., 2006. -18 с. : іл.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

60.55
І-74
Інформаційно-аналітичний звіт: підсумки роботи мережі центрів соціальних служб для молоді Кіровоград. області на 2000 рік. Вип. 1 / відп. за випуск Л.В. Міщенко. -Кіровоград : ОЦССМ, 2001. -68 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

 

65.050.9
М54
Методичні рекомендації щодо технології оцінки ефективності соціальної реклами : звіт за підсумками науково-дослідницької роботи . -К. : Держсоцслужба, 2006. -50 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

60.5
С69
Соціальна відповідальність в Україні: погляди різних стейкхолдерів : регіональний аспект / укладічі : А.Г. Зінченко, М.А. Саприкіна. -К. : Б.в., 2008. -57 с.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

65.9(4УКР)27
С19
Соціальна робота в Україні : теорія і практика : Науково-методичний журнал. № 3 . -К. : Держсоцслужба, 2005. -177 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

65.9(4УКР)27
С69
Соціальна робота в Україні : теорія і практика : Науково-методичний журнал. № 1 . -К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова та інші, 2005. -173 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

65.9(4УКР)27
С69
Соціальна робота в Україні на початку ХХІ століття : проблеми теорії і практики : матеріали доповідей на міжнародній науково-практичній конференції ( Київ, 29-31 жовтня 2002 року ). Ч. ІІ / ред. кол. : В.П. Бех, М.Ф. Головатий, А.Й. Капська та інші. -К. : Б.в., 2002. -315 с
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

65.27
С19
Соціальна робота : короткий енциклопедичний словник. Кн. 4 / кер. авт. кол. В.П. Андрущенко. -К. : ДЦССМ, 2002. -533 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

60.55
С19
Соціальна робота. Кн. 6. Вища освіта України : методологічні та соціально-виховні проблеми модернизації : монографія / кер. авт. кол. В.П. Андрущенко. -К. : ДЦССМ; Запоріжжя: ЗДУ, 2002. -440 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

60.5
С69
Соціальні проблеми вирішуємо громадою (16 дій місцевої активности) / упорядники : О. Краплич, С. Сидорук. -Рівне : Б.в., 2006. -68 с. : іл.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Соціальна робота з правопорушниками

60.55
І-66
Інновації в роботі з ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі: методичні матеріали / за заг. ред. В.П. Лютого. -К. : Держсоцслужба, 2005. -102 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

60.55
С19
Соціальна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлення волі / за ред. В.М.Синьова. -К. : Держсоцслужба, 2003. -220 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Соціальний розвиток світу

60.55
П71
Предложения по переходу к устойчивому развитию стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии ; Приоритети національної стратегії збалансованого (сталого) розвитку України : погляд НУО. -К. : Регіональний екологічний центр " РЕЦ-Киїів, 2003. -139 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

60.55
Щ38
Щекин Г.В. Диалог цивилизаций : новые принципы организации мира / Г.В. Щекин. -К. : МАУП, 2002. -23 с. -(Сер. "Б-ка журн. "Персонал")
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

 

Студентська соціальна служба

65.27
Р69
Романова Н.Ф. Методичні рекомендації щодо створення та розвиткустудентськихсоціальнихслужб / Н.Ф. Романова. -К. : Держсоцслужба, 2005. -113 с. -Бібліогр. : с. 103-105
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Судова система

67.9(4УКР)71
З-42
Звіт про результати впровадження програми зовнішньої оцінки якості функціонування суду за методологією карток громадського звітування (КГЗ) / упоряд. В. Купрій. -К. : БФ "Творчий центр ТЦК" , 2013. -91 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67.9(4УКР)7
С40
Сірик З. Доступність суду в Україні після реформи : рапорт з моніторингу / З. Сірик; ред. І. Гнатишак. -Львів : Громадський фонд прав людини "Право і демократія", 2002. -84 с
Примірники: всього:1 - НМВ(1)

Судова система США

67.71
П61
Посередництво та суди / відповідальний редактор С. Горн. -Вашингтон : Б.в., 1999. -38 с. -Бібліогр. : с. 34-36.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Торгівля людьми

67
Б83
Боротьба з торгівлею жінками : проблеми вдосконалення законодавства та завдання органів внутрішніх справ України: Спеціальний випуск . -Х.: Ун-т внутрішніх справ, 1999. -133 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
Д58
Довідник з проблеми запобігання торгівлі жінками для консультантів "Телефонів Довіри". Вип. 2 / Відп. за випускК.Левченко. -К. : Міжнар. жіночий правозахисний центр "Ла Страда", 1998. -40 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

 67
Д58
Довідник з проблеми запобігання торгівлі жінками для консультантів "Телефонів Довіри". Вип. 4 / Відп. за випуск К.Левченко. -К. : Міжнар. жіночий правозахисний центр "Ла Страда", 1999. -42 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
Д58
Довідник з проблеми запобігання торгівлі жінками для консультантів "Телефонів Довіри". Вип. 5 / Відп. за випуск К. Левченко. -К. : Міжнар. жіночий правозахисний центр "Ла Страда", 1999. -49 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
Д58
Довідник з проблеми запобігання торгівлі жінками для консультантів "Телефонів Довіри". Вип. 6 / Відп. за випуск К.Левченко. -К. : Міжнар. жіночий правозахисний центр "Ла Страда", 1999. -39 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
Д68
Допомога жінкам, які потерпіли від торгівлі людьми : інформ.-практ. посібник / автор тексту Р. Безпальча. -К. : Б.в., 2003. -114 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
Д70
Дотримання прав жінок та завдання правоохоронних органів України . -К. ; Х. : Ун-т внутрішніх справ, 1999. -195 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
З-30
Запобігання торгівлі людьми : Навч.-метод. посібник / О.Г. Горбунова, К.Б. Левченко, Л.Л. Савич та інші. -3-е вид., доп. та випр. -Киев; Харьков: Вид-во Нац. ун-ту внутрішніх справ, 2001. -176 с. : іл. -Бібліогр.: с. 170-173
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
З-33
Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей / Упорядник Л.Г. Ковальчук. -К. : Міленіум, 2005. -210 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
З-33
Запобігання дискримінації, експлуатації та жорстокому ставленню до жінок-трудових мігрантів : інформаційний посібник. кн. 6. Торгівля жінками та дівчатами. -К. : Міленіум, 2004. -132 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)                      

67
Н38
Не становитесь жертвой торговли людьми : [советы и консультации] . -Б.м. : Б.и., 2007. -16 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
Н38
Не стань жертвою торгівців людьми / упорядник С. Гриценко. -К. : Карітас України, 2004. -12 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
П61
Посібник з розроблення і впровадження національної комплексної програми з протидії торгівлі людьми на основі регіонального передового досвіду . -Відень : Міжнар. центр розвитку міграційної політики, 2005. -77 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
П66
Пошук шляхів вирішення проблеми запобігання торгівлі жінками в Україні та формування Комплексної програми дій : Матеріали Міжнародного семінару . -К. : Мін-во України у справах сім`ї та молоді , 1998. -118 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
П71
Предотвращение торговли женщинами : Учебно-метод. пособие / О.Г. Горбунова, Е.Б. Левченко, Л.Л. Савичидр. -К. ; Харьков : Изд-во Нац. ун-та внутренних дел, 2001. -128 с. : іл. -Бібліогр. : с. 98-109
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
П76
Примусова праця як наслідок незаконної міграції і торгівлі людьми в Європі: спеціальна програма дій, спрямованих на боротьбу з примусовою працею, 8-9 січня 2003 р. -К. : Б.в., 2003. -36 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
Р36
Рекомендації ВОЗ стосовно дотримання етики та гарантування безпеки при проведенні інтерв'ю з жінками, які постраждали внаслідок торгівлі людьми : автори К. Циммерман, Ш. Вотс. -Б.м. : Б.и., 2003. -28 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67.9(4УКР)27
С19
Соціальна профілактика торгівлі людьми : Навчально-метододичний посібник / За ред. К.Левченко, І.Трубавіної. -К. : Держсоцслужба, 2005. -342 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)
92
Т39
Ти плануєш працювати, навчатися чи відвідати своїх друзів за кордоном? Тоді ця інформація для тебе ! / координатор проекту О. Степанчук. -Житомир : Б.в., 2006. -47 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

92
Я50
Якщо ви збираєтесь за кордон : [поради] . -К. : Міжнар. жіночий правозахисний центр "Ла Страда", 2005. -15 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

67
Я50
Якщо жінка пропала без вісті за кордоном ; Допомога консульських установ України: консультація / підготовлено О. Кустовою. -К. : Б.в., 2000. -48 с. -(Сер. "Знати не зайво")
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Тренінги
Форми і методи
51
Т38
Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді / Автори-упоряд. Г.М. Бевз, О.П. Главник. -К. : Держ. ін-т проблем сім`ї та молоді, 2005. -172 с. -Глосарій : с. 154-167.-Бібліогр. : с. 170-172
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Тренінгові програми

88.5
У-78
Успішні історії : Тренінгова програма жіночого консорціуму ННД-США. -К. : Б.в., 1999. -45 с. : фотоіл.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

Трудова міграція

65.9(4УКР)24
М34
Матеріали Національного тристороннього семінару "Політика у галузі трудової міграції, нормативно-правова база та її застосування з метою запобігання торгівлі жінками в Україні" м. Київ, 15-17 березня 2004 року. -К. : Б.в., 2004. -170 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

65.9(4УКР)24
Т19
Таран П.А. Виявлення першопричин : припинення експлуатації працівників-мігрантів організованою злочинністю : перспективи трудової міграції / П.А. Таран. -Женева : Міжнародне бюро праці, 2003. -32 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Туризм
Сільський

75.81(4УКР)
А64
Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку сільського туризму в Україні . -Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. -18 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Україна
Внутрішнє положення

66.4(0)
Д44
Діалог цивілізацій : роль імісце латентних структур в управлінні світом: матеріали Третьої Всесвітньої конференції. Київ,28 травня 2004 р. -К. : МАУП, 2005. -367 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.4(0)
Д44
Діалог цивілізацій : протиріччя глобалізації: матеріалиДругоїВсесвітньої конференціїї. Київ, 23 травня 2003 р. -К. : МАУП, 2003. -375 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

65.9(4УКР)
Е45
Економічне зростання на засадах справедливості : український погляд / Дж. Хансен, А. Гальчинський, В. Нанівська та інші. -К. : Б.в., 1999. -191 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.2(4УКР)
П50
Політичні передумови переходу України до сталого розвитку / Керівникавт. кол. Ю.Г.Озерський. -Донецьк : ДМГО "ЕкоДонбас", 2007. -104 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.2(4УКР)
П78
Проблеми та перспективи української реформації: монографія / за заг. ред. М. Головатого, Г. Щокіна. -К. : МАУП, 2001. -246 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.3(4УКР)
Ш26
Шаров Ігор Сьогодення творить майбутнє / Ігор Шаров. -К. : ВД"Альтернативи", 1999. -231 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Україна і Європейський Союз

66.4(4УКР)
У-45
Україна на шляху до Європейського Союзу. -Варшава: Б.в., 2006. -189 с. -Бібліогр. : с.187-189
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.4(4УКР)
У-45
Україна - НАТО : абетка відносин. -Кіровоград : ІСКМ, 2006. -40 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

66.4(0)
Я45
Якими будуть плоди Помаранчевої революції? : Взаємини між ЄС та Україною у 2005-на початку 2006 року. -Варшава : Б.в., 2005. -40 с
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

Українська мова
Поширення мови
81.2(4УКР)
З-90
Зроби подарунок Україні! Переходь на українську! : [порадник] . -К. : Б.в., 2011. -27 с. : іл.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Українсько-арабські відносини

66.4(4УКР)
В60
Внесок МАУП і МКА у зміцнення українсько-арабських відносин / Упоряд. : І. Слісаренко,Н. Сподаренко. -К. : МАУП, 2004. -167 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Універсологія

60.5
М43
Международная научная школа универсологии / автор-сост.В.А. Поляков. -Б.м. : Б.и., 2005. -15 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

87.21
У59
Универсология: международный общественно-научный журнал. № 1 / главный редактор В.А. Поляков. -Луганск : Б.и., 2005. -84 с.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

Філантропія

66.79
І-74
Інформаційно-аналітичний центр філантропії: інвестуючи в майбуття . -К. : Б.в., 1998. -8 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Фандрайзінг

65
К95
Куц Світлана Фандрайзинг АВС: посібник для початківців / Світлана Куц. -К. : Центр філантропії, 2008. -100 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Харьків
Соціальний паспорт
60.55
С69
Социальный паспорт Харькова / Гл.управлениепо гуманит. и социальнымвопросамупр. труда и социальной защиты населения. -6-е изд., перераб. и доп. -Харьков : Б.и., 2005. -291 c
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Хвороби
Онкологічні
55.6
Я50
Якщо у близької Вам людини виявили рак?: інформаційна брошура для тих хто зустрічався з цією хворобою / ред. В. Фірак ; автори : К. Каррер, К. Яриніч, В. Тарасов, А. Курков. -К. : АІСМ Україна, 2011. -40 с. : фото, іл
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Художня література
Українська, 20 ст.
Поезія
84.4УКР6
В54
Вітрила надії: літературно-художній альманах. № 3-4 ( спец. випуск ) / голова ред. кол. С.В. Толстоухова. -К. : Укр. держ. центр соціальних служб для молоді, 2000. -59 с
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

84.4УКР=РОС
М87
Моя жизнь - как кораблик бумажный : [сборник стихов, написанных выздоравливающимися наркоманами] / сост. Е.Н. Аничин. -К. : Криниця, 1999. -51 с.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

Центри підтримки творчих ініціатив

66.79
Ц81
ЦПТІ та його справи. 1999-2000 / Центр підтримки творчих ініціатив. -Кіровоград : Б.в., 2001. -48 с.
Примірники: всього:1 - ТіМО(1)

65
З-43
Звітність по цільових програмах / вступне слово Л.К. Абрамова. -Кіровоград : ІСКМ, 2009. -23 с.
Примірники: всього:1 - ТІМО(1)

Facebook