Телевізійне інформаційне молодіжне об'єднання          

 
    Новини
    Історія
    Діяльність
    Обмін досвідом
    Наші проекти
    Звіти про діяльність
    Про нас у ЗМІ
    Партнери
    Інформаційний бюлетень
    ГО Кіровоградщини
 
2000-2010 роки  | 2011 рік  | 2012 рік  | 2013 рік  | 2014 рік  | 2015 рік  | 2016 рік  | 2017 рік  | 2018 рік  | 2019 рік  | 2020 рік  | 2021 рік  | 2022 рік  | 2023 рік  | 

Діяльність

Молодіжна громадська організація Кіровоградське телевізійне інформаційне молодіжне об’єднання «Відкриті двері» (скорочена назва організації – ТІМО «Відкриті двері»; англ. мовою – Public organization Television informational association of youth «Open Doors») є активним учасником громадського руху регіону.
ТІМО «Відкриті двері» створена рішенням установчих зборів від 14 січня 2000 року. Зареєстрована виконкомом Кіровоградської міської ради народних депутатів 22 лютого 2000 року (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/ ).
Основною метою діяльності ТІМО «Відкриті двері» є:

  • сприяння становленню та розвитку демократичного суспільства в Україні;
  • досягнення реальної рівноправності молоді у всіх сферах життя через забезпечення права на вільний доступ до інформації;
  • захист соціально-економічних, духовних, культурних та інших інтересів молоді, розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення молоді;
  • формування у молоді громадянської позиції, власної гідності, відповідальності за свої дії.

ТІМО «Відкриті двері» діє відповідно до Статуту (нова редакція, 2016 р.) на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
Основними напрямками діяльності:

  • сприяння здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища молоді;
  • сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування;
  • інформаційна підтримка молоді, яка постраждала внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, а також жертв репресій, біженців;
  • надання допомоги талановитій творчій молоді;
  • сприяння діяльності організацій громадського сектору.

Представники організації:
- беруть участь в заходах щодо важливих суспільних проблем як державних так і громадських організацій регіону;
- підвищують рівень професіоналізму та обмінюються досвідом під час тренінгів, семінарів-практикумів, інших форм навчання, що проводять громадські організації, державні установи як в регіоні так і за її межами;
- займаються практичної роботою щодо вирішення важливих суспільних проблем в регіоні.

Facebook